Info om Östgötaserie Fält 6 och KrM R

Tyvärr råkade anmälningssystemet ut för ett haveri, när en serverhall förlorade sin ström. Detta innebär att anmälningar som gjordes onsdagen 13:e t.om. fredagen 15:e oktober inte gick att återskapa.
Saknas en anmälan, görs en ny anmälan via 
www.pistolskytte.net . Anmälan förlängs till onsdagen 20:e okt