Nybörjarkurs

För att kunna bli medlem i klubben så behöver du ha ett ”pistolskyttekort”. Har du inte det sedan tidigare så måste du gå en nybörjarkurs. Kursen innehåller teori och praktisk skjutning och avslutas med ett teoretiskt och praktiskt prov. När dessa prov är godkända erhåller du pistolskyttekortet och kan då ansöka om medlemskap. Efter kursen fortsätter du med att öva skytte ihop med en fadder i klubben och målet är att uppnå en specifik nivå på skjutresultaten.

Att genomgå kursen och uppnå skjutmålen brukar ta ca. ett år. Först därefter går det att ansöka om en egen vapenlicens.

Då det behövs en fadder till varje ”nybörjare” så är utbildningen ganska ”personalkrävande”, varför vi i dagsläget inte har någon nybörjarkurs planerad. Dock har vi ibland möjlighet att ta emot någon/några nybörjare eller återvändare som har pistolskyttekort men saknar eget vapen, (beroende på vilka faddrar som finns tillgängliga just då).

Det här innebär också att vi från föreningens sida vill att de nybörjare vi tar oss an verkligen har ett starkt intresse och även möjlighet att lägga så mycket tid som det faktiskt behövs för att kunna uppnå kraven.

Är du intresserad så kan du alltid höra av dig till oss på info@norrkopingspk.se

Att tänka på är också de krav som sedan finns för att kunna få en egen vapenlicens:

  • Du ska inneha pistolskyttekort.
  • Du ska ha uppfyllt fordringarna för pistolskyttemärke i guld (kompetenskrav).
  • Du måste vara myndig och ha varit medlem i föreningen i minst 6 månader.
  • Du ska ha varit aktiv vid träning och tävling, samt visat intresse för att hjälpa till i föreningens verksamhet.
  • Du ska ha behov av vapen (för tävling och träning), vilket vi som förening kan intyga till polisen. Om du inte uppfyller kriterierna för aktivt medlemskap så ges inget intyg.
  • Du ska vara lämplig att inneha vapen, vilket polisen bl.a. prövar mot brottsregistret. Grov brottslighet diskvalificerar en person för att få inneha vapen.
    (Därför kan föreningen också efterfråga ett utdrag ur belastningsregistret innan nybörjarutbildning påbörjas.)

Den första licens som föreningsintyg medges för ska vara för ett vapen i kaliber .22.

Lämna ett svar