Blanketter

Intresseanmälan till NPK nybörjarkurs

Intresseanmälan skickas till sekreteraren.

Intresseanmälan utbildning

Ansökan – medlemsskap i NPK

Medlemsansökan fylls i och skickas till sekreteraren.
Ansökan om medlemskap i NPK

Ansökan – vapenlicens

Länk till Polisens hemsida:
Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen/ammunition

Ansökan – skjutvapenpass

Länk till Polisens hemsida:
Ansökan – Skjutvapenpass (EU)

Begäran om licensintyg

När Du vill ha ett intyg från klubben (krav från polisen), fyll i blanketten noga och fullständigt och eposta den till klubben alternativt lämna den till ordförande eller sekreterare. OBS! Föreningsintyget sändes sedan direkt till polismyndigheten av klubben, det skall inte bifogas din licensansökan.
Begäran om Föreningsintyg (pdf format)

Intyg – lån av skjutvapen

Länk till polisen:
Intyg – Lån av skjutvapen

Lämna ett svar