Blanketter

Ansökan – medlemsskap i NPK

Medlemsansökan fylls i och skickas till sekreteraren.
Ansökan om medlemskap i NPK

Ansökan – vapenlicens

Länk till Polisens hemsida:
Ansökan om tillstånd att inneha skjutvapen/ammunition

Ansökan – skjutvapenpass

Länk till Polisens hemsida:
Ansökan – Skjutvapenpass (EU)

Ansökan om Föreningsintyg

När Du vill ha ett intyg från klubben (krav från polisen), fyll i blanketten noga och fullständigt och eposta den till klubbens infoadress. info@norrkopingspk.se
OBS! Lämna in licensansökan till polisen innan du ansöker om föreningsintyg för att få ett diarienummer. Då går det lite snabbare att få licensen.
Hur man fyller i ansökan om föreningsintyg

Begäran om Föreningsintyg (pdf format)

Intyg – lån av skjutvapen

Länk till polisen:
Intyg – Lån av skjutvapen

Lämna ett svar