NPK

Välkommen till Norrköpings Pistolklubbs hemsida!

Norrköpings pistolklubb är länets äldsta pistolskytteklubb och till medlemsantalet en av de största.
Klubben bildades 1937 och vi har idag ca 150 medlemmar. Klubben bedriver sin skytteverksamhet på Borgsholms
skjutbaneområde men har även möjlighet till vinterträning i en skjuthall i Himmelstalundshallen.

Huvuddelen av skyttet utövas i form av ban- och fältskytte i kaliber .22LR. Många medlemmar är även aktiva
med revolver- och pistolskytte i grövre kalibrar. Andra former av skytte som t.ex. springskytte, sportpistol,
standardpistol och luftpistolskytte bedrivs också.