Träning på duellstället: Militärsnabbmatch 13/5,27/5,10/6. kl.17.45. ( 1 provser.10 sek, 2 ser.10 sek, 2 ser.8 sek, 2 ser.6 sek) Snabbskjutning 20/5,3/6 kl.17.45 (1 provser.+6 ser. framme 3 sek, borta 7 sek)