Dränering på Borgsholm

Lars-Göran Liljergren besökte skjutbanan nyligen och vill göra oss medvetna om att dräneringsarbetet på Borgsholm nu är klart.

Man kan se att dräneringen längs hela skjuthallen är gjord och att dikena är rensade. Vadarstövlarna kan ni slänga! Plattorna som ligger där kommer förmodligen att höjas också. Snart kan man gå torrskodd mellan hallen och skjutvallen. Vilken julklapp till alla medlemmar! En eloge till alla dem som ligger bakom allt detta!

20141215_Dranering1

20141215_Dranering2

20141215_Dranering3