Större ändringar i Skjuthandbok Upplaga 15, 2014-01-01

•  En stor del av ändringarna i upplaga 15 utgörs av rättningar av rena felaktigheter, rättningar av felstavningar och förändringar rörande myndigheter etc.
•  Säkerhetsreglerna har fått en del nya skrivningar. En del av dessa är en anpassning till den utveckling som skett. Exempel på en förändring är att det nu framgår när tävling respektive träning anses påbörjad och avslutad.
•  Magnumprecision har tillkommit i årets upplaga innebär ett nytt kapitel och en mängd
ändringar som beror på den nya grenen.
•  Åldersgränsen för att börja med krutskytte är ändrad till 15 år. Däremot är det möjligt för en föreningsstyrelse att tillåta att någon börjar tidigare.
•  I enlighet med Förbundsmötesbeslut har veteranklasserna förändrats enligt följande:
Vet Y är skytt som under året fyller 60 år eller mer.
Vet Ä är skytt som under året fyller 70 år eller mer.
En veteran kan numera vara klass 1 skytt. Den som fyllt 70 år har rätt att skjuta med
stödhand i öppen klass A, B och R i fält respektiveMilitär snabbmatch.
•  I Militär snabbmatch ingår nu även revolver. Stödhand tillåten i A och R. Skjuttiderna är lika för alla vapengrupperna (10, 8 och 6 sekunder).
•  Det framgår att elektroniska tavlor få användas.
•  Nu är det tillåtet att tillåta att en klass har färre deltagare än 5 även för landsdelsmästerskap.
•  För hederspriser har punkten, som föreslår att allamed samma poäng skall tilldelas
hederspris, försvunnit. Däremot står det nu att mankan fördela hederspriser genom lottning om man inte kan särskilja på annat sätt.
•  Särskiljningen är uppdaterad för samtliga grenar.
•  Skjuttiden för precision är ändrad till 5 minuter.
•  Fältskyttefigurerna har fått 3 nya punkter.
o  Träffområde för exempelvis rapporthund, bildäck ochfallskärmsjägare har återfått
sin gamla skrivning.
o  Reglerna för avstånd mellan figurerna i en målgrupphar förändrats så att den skall
vara minst lika med bredden för det c-mål som är lämpligt för det avstånd
målgruppen står på.
o  Skjutavstånd för figurer som sätts diagonalt skall anpassas efter det praktiska
träffområdet.
•  Kommandot ”ordna för skjutning” är borttaget.
•  Reglerna för skid- och springskytte är ändrade i enlighet med förslag från utövarna.
•  Bilaga 3 Försäkringar är uppdaterad
•  Bilaga 7 Förvaring av vapen och ammunition är uppdaterad.
Regelkommittén tar tacksamt emot upptäckta felaktigheter m.m.