Om

NPK – klubbinfo
NPK är länets äldsta pistolskytteklubb och till medlemsantalet en av de största. Klubbens startades 1937 och vi har idag ca 200 medlemmar. Klubben bedriver sin skytteverksamhet på Borgsholms skjutbaneområde men har även möjlighet till vinterträning i en skjuthall i Himmelstalundshallen. Huvuddelen av skyttet utövas i form av Ban- och Fältskytte i cal 22LR men många av medlemmarna är även aktiva med revolver- och pistolskytte i grövre kalibrar. Ett bra komplement till krutskyttet är luftpistolskyttet.
Springskytte är en annan trevlig form av skytte där resultatet från både löpning och skytte räknas ihop.

Tävling och träning
Vid träning är banskjutning den den vanligaste formen av skjutning. I tävlingssammanhang är däremot fältskjutning den vanligast förekommande formen. Klubbmedlemmar som har licens har möjlighet att deltaga i tävlingar i länet och i öppna tävlingar i landet i övrigt. Tävlingssäsongen utomhus börjar huvudsakligen i februari och pågår till slutet av oktober. Från maj till september har NPK gemensam måndagsträning från kl.17.00. på klubbens bana vid Borgsholmsområdet. Som medlem har man möjlighet att nyttja klubbens bana veckans alla dagar för träning.

Nybörjarkurs
Är du intresserad att prova på att skjuta är du välkommen att kontakta klubben på vår E-mailadress eller vår postadress så kontaktar vi dig för lämplig tid.
Klubben startar en nybörjarkurs varje höst. Den omfattar grundläggande kunskaper i skytte, säker vapenhantering, lån av vapen, ammunition och uppskrivning för grönt kort är 2 * 750 kr (två terminer). Är du fortsatt intresserad finns möjlighet att söka medlemskap och fortsätta kursen inför våren för att bli kvalificerad till att ansöka om licens för eget vapen. Kursen Beräknas starta i mitten av oktober och antagningsbesked skickas ut i mitten/slutet av september.

Medlemskap
Om du redan är innehavare av handeldvapen och är intresserad av medlemskap i NPK tag kontakt med klubbens sekreterare .

Medlemsavgiften för aktiva medlemmar inklusive avgiften till Svenska Pistolskytteförbundet är 500 kr per år.

Lämna ett svar