Planeringsmöte SM

Hej
Styrelsen för Östergötlands Pistolskyttekrets kallar härmed till planeringsmöte inför SM. Syftet är främst att helt klargöra ansvarsfördelning och organisation.
Plats: Linköpings Skyttecentrum
Datum och tid: 2014-03-27, kl 18.00
Närvarande:  Kretsstyrelsen samt 1-2 representanter från varje förening. Tanken är att dessa deltagare skall vara respektive förenings ”SM-samordnare”.
Med vänlig hälsning,
Joachim Tornfeldt, enligt uppdrag

Lämna ett svar