”After Work” på fredag den 5/9

På fredag 5/9 är det samling för pilsner kl 17.30 på Knäppingsborg.
Vi bestämmer på plats var vi tar vägen.
Du som kommer senare, ring 0709-182 553 eller 0703-866 433 så får du veta var vi är.