Springskytte

Dags för första träningstillfället i springskytte söndagen den 7 april klockan 15.00. Vid otjänligt väglag tränar vi skytte utan spring.