Måndagstävlingar 2019 tider: Måndagstävl. Fin (cal22) 20/5,10/6,12/8,26/8. Måndagstävl. Grov 27/5,17/6,19/8,2/9. Tävlingen börjar kl:18.00