Rutiner

Rutin för föranmälan vid tävlingar

De tävlingsinbjudningar som NPK får finns nu på klubbens webbsida, men inbjudan och anmälningslistan finns fortfarande uppsatt på klubbens anslagstavla vid klubbstugan Borgsholm. Datum för när anmälan tas ner är meddelat på inbjudan. Detta datum brukar vara 2-4 dagar innan sista datum för anmälan till arrangörsklubben. Detta för att sekreteraren ska hinna klara ut ev. oklarheter i medlemmarnas anmälan och för att anmäla lag. Vill ni maila in anmälan gör det i god tid till sekreteraren eller till klubbens webbadress.

I de fall där det står i inbjudan att starttider kommer att finnas på arrangörens webbsida kommer NPK att meddela starttider till de medlemmar som antecknat på anmälningslistan att man vill ha sina starttider genom NPK. Klubben förskottsinbetalar samtliga startavgifter. Betala in din startavgift till Norrköpings pistolklubbs postgiro senast anmälningsdagen till tävlingen. Inbetalningskort finns vid anslagstavlan. Använder du internet glöm inte att tala om vem du är och vilken tävling inbetalningen gäller.

Kom ihåg för tävlingsansvariga

Som tävlingsansvarig ansvarar man för att:

  • Färdiga mål finns och när det gäller fältskjutning och magnumfält att banan är lagd.
  • Erforderliga markeringar och varningar är uppsatta vid fältstationerna.
  • Inbjudan skriv och mailas till NPK’s sekreterare.
  • Förutsättningar finns utskrivna (gäller fältskjutning och magnumfält).
  • Gör en förteckning över de som medverkat som funktionärer. Gäller bantävlingar,(sändes till sekreteraren).
  • Resultatlista upprättas och sänds till sekreteraren (vid fälttävling finns sekretariat).
  • Tillräckligt med folk finns för att tävlingen skall fungera (vid fälttävlingar ordnar utsedd ansvarig fram funktionärer).

Kom ihåg att det är inte meningen att du skall göra allt själv även om du naturligtvis får, se bara till att det blir gjort.

Lämna ett svar